Juntas 2019

Últimos

Videos

JM Exposició de 09/01/2019

JM Exposició de 09/01/2019

JM Exposició de 09/01/2019

JM Exposició de 09/01/2019

JM Exposició de 09/01/2019

JM Exposició de 09/01/2019

JM Exposició de 09/01/2019

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-325&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Abastos de 12/02/2019

JM Abastos de 12/02/2019

JM Abastos de 12/02/2019

JM Abastos de 12/02/2019

JM Abastos de 12/02/2019

JM Abastos de 12/02/2019

JM Abastos de 12/02/2019

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-317&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Patraix de 10/04/2019

JM Patraix de 10/04/2019

JM Patraix de 10/04/2019

JM Patraix de 10/04/2019

JM Patraix de 10/04/2019

JM Patraix de 10/04/2019

JM Patraix de 10/04/2019

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-335&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Russafa de 29/01/2019

JM Russafa de 29/01/2019

JM Russafa de 29/01/2019

JM Russafa de 29/01/2019

JM Russafa de 29/01/2019

JM Russafa de 29/01/2019

JM Russafa de 29/01/2019

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-324&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Patraix de 17/01/2019

JM Patraix de 17/01/2019

JM Patraix de 17/01/2019

JM Patraix de 17/01/2019

JM Patraix de 17/01/2019

JM Patraix de 17/01/2019

JM Patraix de 17/01/2019

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-323&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Maritim de 14/01/2019

JM Maritim de 14/01/2019

JM Maritim de 14/01/2019

JM Maritim de 14/01/2019

JM Maritim de 14/01/2019

JM Maritim de 14/01/2019

JM Maritim de 14/01/2019

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-322&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Plaça de l'Ajuntament nº1
46002 València
Horarios: lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas
Teléfono: 963 52 54 78

Ayuntamiento de Valencia.©