Skip to main content

Estem veient:

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28 de juny 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28 de junio 2024

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28 de juny 2024
280624-150738.

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28 de junio 2024

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28 de juny 2024 280624-150738.

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28 de junio 2024

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28 de juny 2024
280624-150738.

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28 de junio 2024

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28 de juny 2024
280624-150738.

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-672&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>