Skip to main content

Últims

Videos

Ple Ordinari 26 de setembre de 2023

Pleno Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-09-2023

Ple Ordinari 26 de setembre de 2023

Pleno Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-09-2023

Ple Ordinari 26 de setembre de 2023

Pleno Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-09-2023

Ple Ordinari 26 de setembre de 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-587&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

Pleno Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28-07-2023

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

Pleno Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28-07-2023

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

Pleno Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28-07-2023

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-586&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 26-06-2023

Pleno Extra Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-06-2023
260623-100913.

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 26-06-2023

Pleno Extra Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-06-2023 260623-100913.

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 26-06-2023

Pleno Extra Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-06-2023
260623-100913.

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 26-06-2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-582&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple de Constitució de l'Ajuntament de València 17-06-2023

Pleno de Constitución de l'Ajuntament de València 17-06-2023

Ple de Constitució de l'Ajuntament de València 17-06-2023

Pleno de Constitución de l'Ajuntament de València 17-06-2023

Ple de Constitució de l'Ajuntament de València 17-06-2023

Pleno de Constitución de l'Ajuntament de València 17-06-2023

Ple de Constitució de l'Ajuntament de València 17-06-2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-583&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Extraordinari 14-06-2023

Pleno Extra Ordinario 14-06-2023

Ple Extraordinari 14-06-2023

Pleno Extra Ordinario 14-06-2023

Ple Extraordinari 14-06-2023

Pleno Extra Ordinario 14-06-2023

Ple Extraordinari 14-06-2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-580&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-577&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-576&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-575&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>