Skip to main content

Últims

Videos

151123-122503-Ple Extraordinari de l'Ajuntament de València 15 de novembre 2023

Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Valencia 15 de noviembre 2023

151123-122503-Ple Extraordinari de l'Ajuntament de València 15 de novembre 2023

Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Valencia 15 de noviembre 2023

151123-122503-Ple Extraordinari de l'Ajuntament de València 15 de novembre 2023

Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Valencia 15 de noviembre 2023

151123-122503-Ple Extraordinari de l'Ajuntament de València 15 de novembre 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-597&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Ordinari de l'Ajuntament de València 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023
141123-172650.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de València 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023 141123-172650.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de València 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023
141123-172650.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de València 14 de novembre 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-596&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 24 de octubre 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-593&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-595&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Telefonada de Nominació FFMM 2024 de Valéncia 10 Octubre 2023

Llamada de Nominación FFMM 2024 de Valencia 10 Octubre 2023

Telefonada de Nominació FFMM 2024 de Valéncia 10 Octubre 2023

Llamada de Nominación FFMM 2024 de Valencia 10 Octubre 2023

Telefonada de Nominació FFMM 2024 de Valéncia 10 Octubre 2023

Llamada de Nominación FFMM 2024 de Valencia 10 Octubre 2023

Telefonada de Nominació FFMM 2024 de Valéncia 10 Octubre 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-590&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Extraordinari Honors i Distincions de la Ciutat de Valéncia 6 d´octubre de 2023

Pleno Extraordinario Honores y Distinciones de la Ciudad de Valencia de el Ayuntamiento de Valencia 06-10-2023. 061023-125600.

Ple Extraordinari Honors i Distincions de la Ciutat de Valéncia 6 d´octubre de 2023

Pleno Extraordinario Honores y Distinciones de la Ciudad de Valencia de el Ayuntamiento de Valencia 06-10-2023. 061023-125600.

Ple Extraordinari Honors i Distincions de la Ciutat de Valéncia 6 d´octubre de 2023

Pleno Extraordinario Honores y Distinciones de la Ciudad de Valencia de el Ayuntamiento de Valencia 06-10-2023. 061023-125600.

Ple Extraordinari Honors i Distincions de la Ciutat de Valéncia 6 d´octubre de 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-588&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Ordinari 26-09-2023

Pleno Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-09-2023

Ple Ordinari 26-09-2023

Pleno Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-09-2023

Ple Ordinari 26-09-2023

Pleno Ordinario de el Ayuntamiento de Valencia 26-09-2023

Ple Ordinari 26-09-2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-587&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

Pleno Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28-07-2023

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

Pleno Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28-07-2023

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

Pleno Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 28-07-2023

Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Valéncia 28-07-2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-586&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>