Últims

Videos

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

JM Ciutat Vella 10/05/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-577&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

JM Patraix 21/02/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-576&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

JM Patraix 26/04/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-575&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Russafa 01/02/2023

JM Ruzafa 01/02/2023

JM Russafa 01/02/2023

JM Ruzafa 01/02/2023

JM Russafa 01/02/2023

JM Ruzafa 01/02/2023

JM Russafa 01/02/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-573&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Maritim 27/02/2023

JM Marítimo 27/02/2023

JM Maritim 27/02/2023

JM Marítimo 27/02/2023

JM Maritim 27/02/2023

JM Marítimo 27/02/2023

JM Maritim 27/02/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-572&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Ciutat Vella 07/03/2023

JM Ciudad Vieja 07/03/2023

JM Ciutat Vella 07/03/2023

JM Ciudad Vieja 07/03/2023

JM Ciutat Vella 07/03/2023

JM Ciudad Vieja 07/03/2023

JM Ciutat Vella 07/03/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-571&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Exposició 31/01/2023

JM Exposición 31/01/2023

JM Exposició 31/01/2023

JM Exposición 31/01/2023

JM Exposició 31/01/2023

JM Exposición 31/01/2023

JM Exposició 31/01/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-570&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

JM Pobles del Nord 28/02/2023

JM Pobles del Nord 28/02/2023

JM Pobles del Nord 28/02/2023

JM Pobles del Nord 28/02/2023

JM Pobles del Nord 28/02/2023

JM Pobles del Nord 28/02/2023

JM Pobles del Nord 28/02/2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-569&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>						

Plaça de l'Ajuntament nº1
46002 València
Horaris: dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Telèfon: 963 52 54 78

Ajuntament de València.©