Skip to main content

Estem veient:

Ple Odinari de l'Ajuntament de Valéncia 27 de març 2024

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 27 de març 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 7 de marzo 2024
270324-173448.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 27 de març 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 7 de marzo 2024 270324-173448.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 27 de març 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 7 de marzo 2024
270324-173448.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 27 de març 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 7 de marzo 2024
270324-173448.

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-646&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>