Skip to main content

Estem veient:

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 29 de gener 2024

290124-154432-Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 29 de gener 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 29 de enero 2024

290124-154432-Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 29 de gener 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 29 de enero 2024

290124-154432-Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 29 de gener 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 29 de enero 2024

290124-154432-Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 29 de gener 2024

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 29 de enero 2024

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-607&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>