Skip to main content

Estem veient:

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 20 de decembre 2023

Ple Ordinari i Extra Ordinari de l'Ajuntament de València 20 de decembre 2023

Pleno Ordinario y Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 20 de diciembre 2023.
201223-202425.

Ple Ordinari i Extra Ordinari de l'Ajuntament de València 20 de decembre 2023

Pleno Ordinario y Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 20 de diciembre 2023. 201223-202425.

Ple Ordinari i Extra Ordinari de l'Ajuntament de València 20 de decembre 2023

Pleno Ordinario y Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 20 de diciembre 2023.
201223-202425.

Ple Ordinari i Extra Ordinari de l'Ajuntament de València 20 de decembre 2023

Pleno Ordinario y Extra Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 20 de diciembre 2023.
201223-202425.

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-602&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>