Skip to main content

Estem veient:

Ple Ordinari de l'Ajuntament de València 14 de novembre 2023

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023
141123-172650.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023 141123-172650.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023
141123-172650.

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Valéncia 14 de novembre 2023

Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valencia 14 de noviembre 2023
141123-172650.

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-596&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>