Skip to main content

Estem veient:

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

Proclamació Falleres Majors 2024 de Valéncia 11 Octubre 2023

Proclamación Falleras Mayores 2024 de Valencia 11 Octubre 2023

							<iframe allow="autoplay; fullscreen" src="https://aytovlc.web.enetres.net/embed/?videoId=e-595&f=embed" width="720" height="404" allowfullscreen></iframe>